Opetusravintola Silverian Ympäristöpolitiikka

Opetusravintola Silveria on osa ammatillista oppilaitos Vamiaa. Ravintolassa koulutetaan tulevaisuuden tekijöitä alalle. Ympäristötietoisuus ja –vastuullisuus kuuluvat päivittäiseen toimintaan. Green Key –ympäristöohjelmassa mukana oleminen tuo tätä osaamista paremmin myös asiakkaiden tietoisuuteen. Lue lisää Green Key

Oppilaitos Vamian kestävän kehityksen painopisteet eli energia ja Leanin mukainen jatkuva parantaminen näkyvät opetuksessa kaikissa tutkinnoissa sekä oppilaitoksen arjen toiminnassa kuin myös opetusravintola Silveriassa. Huomioimme kestävän kehityksen toimintaperiaatteet toiminnoissa ja hankinnoissa sekä kannustamme asiakkaita ympäristövastuulliseen ajattelu- ja toimintatapaan.

Tuemme opiskelijoiden kasvua ympäristövastuullisiksi kansalaisiksi, jotka osaavat huomioida kestävän kehityksen mukaisen toiminnan työelämässä ja arjessaan. Tätä kautta meillä on mahdollisuus vaikuttaa opiskelijoiden tietoisuuteen ja asenteisiin kestävän kehityksen osalta. Kestävän kehityksen nivoutuminen osaksi ammattitaitoa merkitsee vastuullisuutta ja edellyttää tietoa, taitoa ja asennetta.

Vamian oppimisympäristöissä – sekä oppilaitosympäristössä että työpaikoissa – toimitaan kestävällä tavalla. Ympäristömyönteiset työ- ja toimintatavat opitaan parhaiten, kun ne ovat luonnollinen osa oppimis- ja oppilaitosympäristöä.