Green Key

Opetusravintola Silverian ympäristöpolitiikka

Opetusravintola Silveria on osa ammatillista oppilaitos Vamiaa. Ravintolassa koulutetaan tulevaisuuden tekijöitä alalle. Ympäristötietoisuus ja –vastuullisuus kuuluvat päivittäiseen toimintaan. Green Key –ympäristöohjelmassa mukana oleminen tuo tätä osaamista paremmin myös asiakkaiden tietoisuuteen. Lue lisää Green Key

Oppilaitos Vamian kestävän kehityksen painopisteet eli energia ja Leanin mukainen jatkuva parantaminen näkyvät opetuksessa kaikissa tutkinnoissa sekä oppilaitoksen arjen toiminnassa kuin myös opetusravintola Silveriassa. Huomioimme kestävän kehityksen toimintaperiaatteet toiminnoissa ja hankinnoissa sekä kannustamme asiakkaita ympäristövastuulliseen ajattelu- ja toimintatapaan.

Tuemme opiskelijoiden kasvua ympäristövastuullisiksi kansalaisiksi, jotka osaavat huomioida kestävän kehityksen mukaisen toiminnan työelämässä ja arjessaan. Tätä kautta meillä on mahdollisuus vaikuttaa opiskelijoiden tietoisuuteen ja asenteisiin kestävän kehityksen osalta. Kestävän kehityksen nivoutuminen osaksi ammattitaitoa merkitsee vastuullisuutta ja edellyttää tietoa, taitoa ja asennetta.

Vamian oppimisympäristöissä – sekä oppilaitosympäristössä että työpaikoissa – toimitaan kestävällä tavalla. Ympäristömyönteiset työ- ja toimintatavat opitaan parhaiten, kun ne ovat luonnollinen osa oppimis- ja oppilaitosympäristöä.

Opetusravintola Silveria haluaa tarjota asiakkailleen ravintolakokemuksen, jossa kestävä kehitys on luonnollinen osa päivittäistä työtä. Olemme sitoutuneet ehkäisemään ja vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia ja työskentelemme aktiivisesti kestävän kehityksen edistämiseksi jatkuvasti toimintaamme kehittämällä ja uusia tavoitteita vuosittain asettamalla. Yrityksemme työympäristö on turvallinen niin henkilökunnalle, kuin opiskelijoillekin. Tämä varmistetaan säännöllisillä riskienarvioinneilla sekä suunnitelmalla ja toimintaohjeilla kriisitilanteisiin liittyen.

 

Kestävä kehitys

Tiedotamme asiakkaitamme ympäristötyöhömme liittyvissä asioissa, toimimalla muun muassa somekanavissamme aktiivisesti asian tiimoilta. Ravintolassa on joka päivä tarjolla ympäristöystävällinen lounasvaihtoehto. Henkilökuntaa ja opiskelijoita koulutetaan kestävän kehityksen teemoihin järjestämällä esimerkiksi teemaviikkoja, ja opiskelijoilla alan opintoihin kuuluu kestävän kehityksen opintokokonaisuuksia.  Ammatillisen oppilaitoksen yhteydessä toimivana opetusravintolana Silveria huolehtii tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta oman Vamian suunnitelman sekä lakien ja asetusten mukaisesti. Työskentelemme sosiaalisen kestävyyden puolesta alueellamme sekä henkilöstömme että asiakkaidemme hyväksi.

Vaasan kaupunki on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuonna 2035. Tähän pohjautuen Vamia ja sitä kautta ravintola Silveria pyrkii samaan tavoitteeseen.  Vedenkulutusta seurataan ja hanoihin on asennettu virtaamanrajoittimia. Puhtaanapidossa käytetään ympäristömerkittyjä puhdistusaineita ja noudatetaan annosteluohjeita sekä käytössä olevat pehmopaperit ovat ympäristömerkittyjä. Kertakäyttöastioita käytetään ainoastaan take away –tuotteissa ja poikkeustilanteissa ja ne ovat biohajoavia. Jätteen määrää pyritään vähentämään ja sen lajittelua ja kierrättämistä tehostetaan. Energiankulutusta seurataan ja ylimääräistä sähkön- ja kaasunkäyttöä vältetään. Käytetyt kalusteet pyritään sijoittamaan uudelleen joko Silveriaan tai Vamialle. Käytämme 100 % uusiutuvaa sähköä. Mittaamme ja seuraamme ympäristötehokkuuttamme säännöllisesti, myös mittaamalla veden, sähkön ja energiankulutusta sekä toiminnassamme syntyvän jätteen määrän.

Suosimme ympäristöystävällisiä tuotteita sekä mahdollisuuksien mukaan luomu- ja lähituottajia hankintasopimuksen puitteissa. Sitoudumme olemaan käyttämättä liha-, kala- tai äyriäistuotteita, jotka ovat peräisin uhanalaisista tai suojelluista kannoista tai lajeista. Mittaamme ruokahävikin määrää ja pyrimme löytämään keinoja sen vähentämiseen. Meillä on käytössä myös ResQ Club -sovellus.

Lakien, asetusten ja muiden vaatimusten noudattaminen on meille vähimmäistaso, ja sitoudummekin ylittämään nykyiset kestävään kehitykseen liittyvät lait ja -määräykset. Opetusravintola Silveria haluaa olla eturintamassa luomassa kestävää matkailualaa ja innostaa muita toimijoita, asiakkaita ja henkilöstöä osallistumaan kestävän kehityksen toimiin.