RESTAURANG SILVERIA BEVILJADES FÖRLÄNGT GREEN KEY CERTIFIKAT

Juryn för Green Key och Green Activities certifierade i december 9 nya Green Key -objekt och beviljade förlängt certifikat till 41 turistföretag, av vilka ett var Vamias restaurang Silveria.

Green Key är det världsledande miljömärket i turistbranschen.

Ett företag som har fått certifikatet Green Key har verifierats som föregångare i ansvarsfullhet. Certifikatet grundar sig på FN:s mål för en hållbar utveckling, och kraven i det överskrider basnivån i lag och andra författningar. Ett certifierat företag förbinder sig att kontinuerligt göra sin verksamhet socialt och ekonomiskt bättre samt att minimera sin miljöbelastning.