Undervisningsrestaurang Silverias miljöpolicy

Undervisningsrestaurang Silveria är en del av yrkesskolan Vamia. I restaurangen utbildas framtida aktörer i branschen. Miljömedvetenhet och miljöansvar är en del av den dagliga verksamheten. Genom deltagandet i Green Key-miljöprogrammet kommer även kunderna att få ta del av denna kompetens. Läs mer om Green Key

Vamias prioriteringar för hållbar utveckling, dvs. energi och kontinuerlig förbättring i enlighet med Lean, återspeglas i undervisningen och i skolans vardagliga verksamhet, så även i undervisningsrestaurangen Silveria. Vi tar hänsyn till principerna för en hållbar utveckling i vår verksamhet och vid inköp. Vi uppmuntrar våra kunder att tänka och agera på ett miljöansvarigt sätt.

Våra studerandes utveckling stöds för att bli miljövänliga medborgare som vet hur man tar hänsyn till hållbar utveckling i deras arbetsliv och vardag. Genom detta har vi möjlighet att påverka elevernas medvetenhet och attityd till hållbar utveckling. För att förena hållbar utveckling och yrkesskicklighet krävs det ansvarstagande, kunskap, skicklighet och rätt attityd.
Vamias lärmiljöer fungerar på ett hållbart sätt, både i skolmiljön och på arbetsplatsen. Miljövänligt arbete och arbetssätt lärs bäst ut när det är en naturlig del av utbildningsmiljön.